http://wiki.uhem.itu.edu.tr/w/index.php/Temel_Linux_Komutlar%C4%B1 adresinde temel linux komutları bulunabilir.

Grafik arayüz kullanmayı seven pek çok insan olsa da, linux kullanan bir insan komut satırını iyi kullanıyorsa bir çok soruna çok hızlı şekilde müdahale edebilir. Linux sistemlerde işletim sisteminden işletim sistemine bu komutlar farklılık gösterebilir. CentOS temelli sistemlerde program kurulumu

yum install <program_adi>

komutu ile gerçekleşirken, Ubuntu sistemlerde

apt-get install <program_adi>

ile yükleme yapılır.

İşletim sisteminin kaynaklarının o andaki durumunu "top" komutu ile görebiliriz. Ama diyelim ki daha gelişmiş bir performans monitörü yazılımı olan htop isimli programı yükleyeceğiz, bu durumda Ubuntu'da

apt-get install htop

isimli komutla htop isimli yazılımı yükleyebiliriz. Bunu yapabilmek için eğer özel olarak ayarlanmamışsa, kullanıcı yetkileri root olarak ayarlanmalıdır.

sudo su

yazarak kullanıcıyı root olarak ayarlayabiliriz. Güvenlik ayarlarına gör ebu aşamada şifre sorabilir. Eğer rootdeğilken root'muş gibi komut vermek istiyorsak vereceğimiz komutun başına sudo yazmamız gerekir, bu durumda sistem bize şifre sorabilir. Örneğin:

sudo apt-get install htop

Genellikle php mysql çalıştıran bir sistem kurmak için, LAMP (Linux, Apache, MySQL ve PHP'nin baş harfleri) stack kurmak gerekir.

Önce temel update'leri yaparız:

sudo apt-get update

Sonra Apache yükleriz.

sudo apt-get install apache2

Sonra MySQL veritabanı sunucusu yazılımımızı yükleriz:

sudo apt-get install mysql-server libapache2-mod-auth-mysql php5-mysql

Bu aşamada veritabanı sunucusu root şifresi ayarlamamızı isteyecektir. Sonra veritabanı aktifleştirilmelidir.

sudo mysql_install_db

Sonra aşağıdaki komutla ayarlar yapılır:

sudo /usr/bin/mysql_secure_installation

Sonra da PHP yüklemeliyiz:

sudo apt-get install php5 libapache2-mod-php5 php5-mcrypt

Peşinden de PHP dosyalarına html dosyalarından daha büyük öncelik vermek için:

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/dir.conf

adresindeki configrasyon dosyası editlenmeli, index.php başa alınmalıdır.

<IfModule mod_dir.c>

DirectoryIndex index.php index.html index.cgi index.pl index.php index.xhtml index.htm

</IfModule>

PHP'nin alt modülleri

apt-cache search php5-

komutu ile araştırıldığında

php5-cgi - server-side, HTML-embedded scripting language (CGI binary)
php5-cli - command-line interpreter for the php5 scripting language
php5-common - Common files for packages built from the php5 source
php5-curl - CURL module for php5
php5-dbg - Debug symbols for PHP5
php5-dev - Files for PHP5 module development
php5-gd - GD module for php5
php5-gmp - GMP module for php5
php5-ldap - LDAP module for php5
php5-mysql - MySQL module for php5
php5-odbc - ODBC module for php5
php5-pgsql - PostgreSQL module for php5
php5-pspell - pspell module for php5
php5-recode - recode module for php5
php5-snmp - SNMP module for php5
php5-sqlite - SQLite module for php5
php5-tidy - tidy module for php5
php5-xmlrpc - XML-RPC module for php5
php5-xsl - XSL module for php5
php5-adodb - Extension optimising the ADOdb database abstraction library
php5-auth-pam - A PHP5 extension for PAM authentication
(...)

benzeri bir liste ile karşılaşırız. Bu listeden ihtiyaçlarımız için gerekenleri:

sudo apt-get install php5-xxx

şeklinde yükleriz.

28/06/2017 14:26
Taylan Koca
Yazılım Geliştirici @ OBSS, Ankara

Şu adres faydalı olacaktır:

https://www.digitalocean.com/community/tutorials

28/06/2017 14:33
Taylan Koca
Yazılım Geliştirici @ OBSS, Ankara