Rind; boyun eğen anlamındaki Zahid kelimesinin karşıtıdır, akıllı bilgili bağımsız kişi anlamına gelir.

18/06/2017 22:33
Taylan Koca
Yazılım Geliştirici @ OBSS, Ankara

Belki de kendi zamanlarının ilk modern düşünürleridir, ilk defa ölümden sonrasını düşünmeden yaşayan kişi.

Yahya Kemal'in şiirinde geçer.

"Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile,
Avunmak istemeyiz öyle bir teselliyle."

19/06/2017 13:31
Taylan Koca
Yazılım Geliştirici @ OBSS, Ankara